مختصری از من

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  کلاسهای حمل نقل جاده ای،بارگیری و ابعاد،امداد نجات،بهیاری،حمل ونقل مواد خطرناک،کلاسهای مهارت رانندگی برون شهری ،دفترچه ترانزیت سابقه ده ساله گواهینامه رانندگی پایه یک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد در کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: تجربه،آموزش در دوران تحصیل
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com