مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم نرم افزار
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  بیمارستان نیکان
  مسئول دفتر/ کارمند اداری
 • مهر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  بیمارستان ولیعصر
  کارمند اداری
 • شهریور ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  بنیاد تعاون
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی تحت وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی پاسکال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی تحت وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی پاسکال
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com