مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش ساخت و تولید /دانشگاه آزاد نجف اباد / معدل 16.5
https://.com