مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش مخابرات میدان و امواج /دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 15.15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  مرکز مخابرات شهرستان تنکابن
  مهندسی برق/ پشتیبان فنی سوییچ مخابرات

  توضیحات: دوره کارآموزی

دانش تخصصی

 • طراحی آنتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی مدارهای RF
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • antenna measurement
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • microwave measurement
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی نانو آنتن و آنتن های تراهرتز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO Engineering,Technical & managment Standard & models introduction
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • graphene-based antenna and microwave device
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CST Studio Suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advanced Design System (ADS) Keysight (agilent)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • FEKO suite
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL Multiphysics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • antenna magus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی کار با دستگاه های اندازه گیری: signal generator , spectrum analyzer , oscilloscope
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی آنتن
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی مدارهای RF
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • antenna measurement
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • microwave measurement
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی نانو آنتن و آنتن های تراهرتز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO Engineering,Technical & managment Standard & models introduction
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • graphene-based antenna and microwave device
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com