مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  دیپلم مکانیک
  / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تجارت جهانی هزاره سوم
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ بازاریابی وفروش ،سرپرست فروش،مدیریت فروش،برنامه ریز و اموزش یار در جهت رشت و ارتقا فروش

  توضیحات: دارای عناوین ذهنیت خلاق ،برنامه ریز و فروشنده برتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  اموزش وجلسات انگیزشی در زمین اینده نگری فروش و شبکه سازی
 • 1395

افتخارات

 • 1395
  انواع مقامات در زمینه ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت و برنامه ریزی در زمینه فروش و رهبری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی و خود اموز

ابزار و نرم افزار

 • کار با اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: اموزشگاهی
دانش تخصصی
 • مدیریت و برنامه ریزی در زمینه فروش و رهبری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی و خود اموز
https://.com