مختصری از من

درستکار، قابل اعتماد، انتقاد پذیر ، دقیق و هوشمند، دارای روحیه کار تیمی

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم برق هواپیما
  /دانشگاه سما

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  تجارت الکترونیک اول
  مالی و حسابداری/ مسئول دفتر مدیر عامل
 • دی ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  بازرگانی بانژ خشت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل
 • آبان ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲
  دفتر وکالت
  مسئول دفتر/ منشی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱
  بازرگانی زرند
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ارتقاء زبان خارجه - خانواده - ورزش - سفر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com