مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزش در آموزشگاه های معتبر
  مالی و حسابداری/ مربی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com