مختصری از من

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۸۴ تا هم اکنون
    شرکت تسعه و آبادانی - شرکت راهسازی 115 - شرکت آساره - قرارگاه جهاد کشاورزی - شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
    مسئول پشتیبانی - مسئول دبرخانه - مسئول IT - مسئول روابط عمومی - مسئول دفتر
https://.com