مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی ارشد شیمی
    گرایش تجزیه /دانشگاه سراسری دامغان / معدل 17.93
https://.com