مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه آموزش منابع انسانی فعالیت می کنم، بسیار علاقمند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم در حال توسعه شما به اشتراک بگذارم .

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسکو / معدل 14.72

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  اموزشگاه اتیه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی
 • آذر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  مجتمع فنی تبریز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی
 • مهر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹
  اموزشگاه بی تا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی
 • دی ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر تبریز
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی کامپیوتر
 • دی ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۵
  اموزشگاه علم و دانش
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  تدریس Icdl1,2 photoshop flash corel

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1,2
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Adobe Flash Professional
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • word-excel-access-powerpoint--internet-windows-photoshop-corel-flash-
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl1,2
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Adobe Flash Professional
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com