مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 16.5
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 13.22

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  هاستینگ آذرآنلاین
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان فنی

  توضیحات: • Technical Support
  • NOC activities and Monitoring services
  • Maintain database
  • Manage Virtual machines
  • Member of Technical Committee
  • Linux Administrator (Mail / Web / DNS)
  • Actively involved in analysis and design of new features in VPS, VMWare vSphere, Remote Desktop Services,
  • MS Windows server services like IIS, RDP,FTP, DNS, DHCP, Backups, etc.
  • Implement and Integrate

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  سمینار olap

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Yuga, Swimming, Dancing, Tennis.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • different Wireless Technologies Self Study (GSM, UMTS, LTE and WiMax)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Fundamentals of Telecom
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITIL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Good experience with programming languages C, C++, C#, PHP • Good Knowledge of Data Mining, Data Warehouse • Good knowledge of HTML, CSS, JQUARY, JAVA SCRIPT, CMS • Extensive experiences in Documentation • Expert in Microsoft O
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Working with different Linux platforms
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Deep knowledge of networking protocols including TCP/IP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Deep knowledge of routing protocols(EIGRP-RIP-OSPF)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • knowledge and experiences in Internet Service provider
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • • Good knowledge of DSL network and equipment
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Familiar with FreeBSD , Elastix servers
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش تجاری (BI)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • • Windows and Active Directory management
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS6
دانش تخصصی
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • different Wireless Technologies Self Study (GSM, UMTS, LTE and WiMax)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Fundamentals of Telecom
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITIL
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • LPIC-1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Good experience with programming languages C, C++, C#, PHP • Good Knowledge of Data Mining, Data Warehouse • Good knowledge of HTML, CSS, JQUARY, JAVA SCRIPT, CMS • Extensive experiences in Documentation • Expert in Microsoft O
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Working with different Linux platforms
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Deep knowledge of networking protocols including TCP/IP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Deep knowledge of routing protocols(EIGRP-RIP-OSPF)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • knowledge and experiences in Internet Service provider
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • • Good knowledge of DSL network and equipment
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • Familiar with FreeBSD , Elastix servers
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش تجاری (BI)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com