مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش اقتصاد تولید ومدیریت /دانشگاه تهران / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بازار های هدف صادرات کشمش ایران
 • 1394
  بازار های هدف صادرات کشمش ایران

دانش تخصصی

 • علوم اقتصادی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • spss,,,,,eviews,,,,,shazam
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم اقتصادی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com