مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد شهر قدس / معدل 13.57

پروژه ها

 • 1394
  1400 واحدی مسکونی تجاری افق اکباتان
  کارشناس دفتر فنی
 • 1386
  موتورخانه مرکزی هما
  تکنسین دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • xsteel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Safe
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com