مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش سیستم اطلاعاتی پیشرفته /دانشگاه پیام نور
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی البرز
  مسئول فناوری اطلاعات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسس انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی از سال ۱۳۸۷ به بعد.
 • عضو هیات موسس انجمن علمی دانشجویی مدیریت فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۱

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • corel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • corel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com