مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت بهسازان داراب
  مسئول دفتر/ امور اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Tofel
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com