مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه آزاد / معدل 15

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com