مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  مجتمع گاز پارس جنوبی
  خرید و تدارکات/ زنجیره تامین/ رئیس خرید مواد شیمیایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com