مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسي پزشكي
  گرایش بيومتريال /دانشگاه علوم و تحقيقات يزد
 • 1378 تا 1383
  کارشناسی مامايي
  گرایش مامايي /دانشگاه علوم پزشكي مازندران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،شبكه بهداشت و درمان شميرانات
  پزشکی درمانی/پرستاری// كارشناس مسئول امور مديريت نيروي انساني
 • تیر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۸
  شبكه بهداشت و درمان شميرانات
  پزشکی درمانی/پرستاری// كارشناس مامايي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  در حال حاضر(مهرماه ١٣٩٥)مشغول ساخت يك نوع چسب بافتي مخصوص آنژيوگرافي در دانشگاه صنعتي اميركبير هستم. تيرماه ١٣٩٥ سمينار چسب تقليدي از پاي مارمولك را كرده و نمره ٢٠ از دانشگاه دريافت كرده ام. شاگرد ممتاز كارشناسي ارشد با معدل ١٩:٣٦
 • 1391
  كارشناس مامايي و مسئول آموزش دانشجويان پرستاري در شبكه بهداشت شميرانات در سالهاي ١٣٩١-١٣٩٣

پروژه ها

 • 1395
  پروژه ساخت چسب بافتي مخصوص آنژيوگرافي
  مسئول ساخت

  توضیحات: شاگرد ممتاز كارشناسي ارشد با معدل ١٩:٣٦
  كسب نمره كامل از سمينار ارائه شده در تيرماه ١٣٩٥ در مورد چسب تقليدي از پاي مارمولك

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • سفر
 • سینما
 • ورزش های ریلکسیشن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Biomaterialist(medical engineering)
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناس ارشد مهندسي پزشكي

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Advanced level
دانش تخصصی
 • Biomaterialist(medical engineering)
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناس ارشد مهندسي پزشكي
https://.com