مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسي شيمي
    /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com