مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه آزاد کازرون / معدل 16.34
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه ازاد کازرون / معدل 16.34
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه ازاد کازرون / معدل 16.34

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت گاز
  کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com