مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارسناسی ارشد
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی دکوراسیون داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی نما
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سه بعدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی گرافیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی پوستر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی لوگو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارسناسی ارشد
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com