مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1379
  کارشناسی زمین شناسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  ساختمان پزشکان فرهنگ در یوسف آباد، ساختمان پزشکان صفا در میدان ژاله، دفتر فنی صدف در نارمک و ...
  - مسؤول دفتر، کارمند تایپیست، مترجم

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زمین شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو، نرم افزار سپیدارسیستم، نرم افزار آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زمین شناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com