مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1383 تا 1387
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه زنجان / معدل 13.95

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com