مختصری از من

علاقمند به کارهای تیمی و مدیریت کارها در موقع پراسترس. پرانرژی و فعال.علاقمند به نظم !

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه طبری بابل

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۴
  مهندسین طراحان مبنا تهویه
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح تاسیسات مکانیکی و برق .امور اداری.جمع آوری دفترچه محاسبات
 • خرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۸۸
  آگور آژند
  مهندسی عمران/ معماری/ کارآموز

پروژه ها

 • 1395
  انجام پروژه های مرتبط با کار شرکت
  طراحی و نقشه کشی
  تصویر مدرک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • معماری و طراحی داکت و سایر طرحهای تکمیلی تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان و جمع آوری دفترچه محاسبات. کارهای دفتری.
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی معماری

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد و دیالوکس نرم افزار برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هپ (محاسبه بارساختمان جهت جمع آوری دفترچه محاسبات)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس و سیستم ویندوز
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • معماری و طراحی داکت و سایر طرحهای تکمیلی تاسیسات مکانیکی و برق ساختمان و جمع آوری دفترچه محاسبات. کارهای دفتری.
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی معماری
https://.com