مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي-واحد ممتاز همدان

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  بازرگاني رضا
  حقوق/ كارشناس امور حقوقي و قرارداد ها
 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شركت همگامان توسعه كيان
  حقوق/ مدير واحد امور حقوقي و قرارداد ها

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com