مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی ارتباط تصویری
    گرایش هنر /دانشگاه دانشکده دکتر شریعتی / معدل 17.5
https://.com