مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1377 تا 1381
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه همدان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  آریو پیام ایرانیان
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • پیوست ، تدبیر، تداراک، نیک راد، هلو، حقوق و دستمزذ پیوست ، office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حال گذراندن
https://.com