مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش طیور /دانشگاه ورامین / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دامداری ستاره
  مهندس ناظر

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم دام و طیور، کامپیوتر، مواد غذایی، بازاریابی و فروشندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم دام و طیور، کامپیوتر، مواد غذایی، بازاریابی و فروشندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com