مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی- ماشین های آبی /دانشگاه تهران
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مکانیک /دانشگاه تبریز / معدل 16.54

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مسئول کمیته آموزش انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-93
 • 1392
  تدریس دروس ریاضی و فیزیک کنکور به مدت دو سال بصورت خصوصی

پروژه ها

 • 1395
  شبیه سازی انتقال حرارت همرفت طبیعی و ترکیبی نانوسیال از روی استوانه با سه سطح مقطع مختلف و بررسی تولید آنتروپی گرمایی و اصطکاکی ( مقاله در مرحله داوری)
  پژوهشگر

  توضیحات: این پروژه در قالب یک مقاله انجام شده است و مقاله هم اکنون در مرحله پذیرش در مجله دانشگاه فردوسی میباشد.

 • 1395
  بررسی اختلاط آب و اتانول در میکرومیکسر گرمایی T شکل
  پژوهشگر

  توضیحات: این پروژه به عنوان پروژه کارشناسی انجام شده است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • انتقال حرارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک- سیالات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستمهای انتقال آب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیستم تهویه مطبوع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک و ارتعاشات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک و مقاومت مصالح
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tecplot
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EES
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فلوئنت و گمبیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انتقال حرارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک- سیالات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستمهای انتقال آب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیستم تهویه مطبوع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک و ارتعاشات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک و مقاومت مصالح
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com