مختصری از من

ارتباطات خوب، تعهد و انگیزه خدمت، انطباق پذیری و روحیه کار تیمی از جمله نقاط قوت رفتاری من میباشد.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی- ماشین های آبی /دانشگاه تهران / معدل 15.8
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مکانیک /دانشگاه تبریز / معدل 16.54

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  ISI paper titled Mixed convection heat transfer of Al2O3 nanofluid on the elliptical shapes:Numerical study of irreversibility
 • 1396
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانو سیال اکسید آلومینیوم بر روی بیضی گون :مطالعه عددی برگشت ناپذیری
 • 1396
  عضو کادر اجرایی بیست و پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2017
 • 1396
  ارائه مقاله در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک با عنوان "بررسی اختلاط آب و اتانول در میکرو میکسر گرمایی T شکل"
 • 1396
  ارائه مقاله در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک با عنوان "بررسی پروفیل سرعت و تنش برشی در رگ استنت گذاری شده"
 • 1393
  مسئول کمیته جشن و مسابقه و کمیته آموزش انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-93
 • 1392
  تدریس دروس ریاضی و فیزیک کنکور به مدت دو سال بصورت خصوصی

پروژه ها

 • 1396
  شبیه سازی ستون حباب هوا داخل آب با استفاده از نرم افزار Fluent و Gambit
 • 1396
  شبیه‌سازی و تحلیل جریان در توربین کاپلان با استفاده از نرم‌افزار Ansys CFX
 • 1396
  مدیریت فشار و تولید انرژی در سیستم های انتقال آب با در نظر گرفتن جانمایی و چیدمان پمپ معکوس و شیر فشار شکن: تحلیل عددی
  پژوهشگر

  توضیحات: این پروژه به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد انجام خواهد شد

 • 1395
  بررسی ناپایداری جریان پوآزی در محیط متخلخل با استفاده از نرم افزار Matlab
 • 1395
  شبیه سازی جریان خون در رگ استنت گذاری شده با فرض غیرنیوتونی بودن خون با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
 • 1395
  بررسی اختلاط آب و اتانول در میکرومیکسر گرمایی T شکل با استفاده از نرم افزار Fluent و Gambit
  پژوهشگر

  توضیحات: این پروژه به عنوان پروژه کارشناسی انجام شده است.

 • 1394
  شبیه سازی جریان تراکم پذیر هوا حول ایرفویل
 • 1394
  تحلیل سینماتیکی و سینتیکی مکانیزم چهار میله‌ای با استفاده از نرم افزار Matlab
 • 1394
  شبیه سازی انتقال حرارت همرفت طبیعی و ترکیبی نانوسیال از روی استوانه با سه سطح مقطع مختلف و بررسی تولید آنتروپی گرمایی و اصطکاکی
  پژوهشگر

  توضیحات: این پروژه در قالب یک مقاله انجام شده است و نتیجه این تحقیق یک مقاله علمی پژوهشی و یک مقاله ISI میباشد

 • 1393
  شبیه سازی انتقال حرارت همرفت طبیعی نانوسیال در داخل محفطه حلقوی با استفاده از نرم افزار Fluent و Gambit
 • 1393
  طراحی پرس دستی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • انتقال حرارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک- سیالات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستمهای انتقال آب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیستم تهویه مطبوع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک و ارتعاشات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک و مقاومت مصالح
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • موتورهای احتراق داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سوخت و احتراق
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Ansys
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Tecplot
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EES
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fluent AND Gambit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کیفیت ISO 9001
  60% Complete
  عنوان مدرک: Professional certificate(رهاورد کیفیت صدر)
 • بازرسی جوش PT
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرسی جوش MT
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تست جوش VT
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انتقال حرارت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی مکانیک- سیالات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستمهای انتقال آب
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترمودینامیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی سیستم تهویه مطبوع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دینامیک و ارتعاشات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • استاتیک و مقاومت مصالح
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجهیزات دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و ...)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • موتورهای احتراق داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سوخت و احتراق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com