مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی حسابداری
  گرایش صنعتی /دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی / معدل 17
 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  تعاونی درودگران
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  تهیه غذای صفا
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول منابع انسانی
 • بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  تهیه غذای صفا
  مالی و حسابداری/ حسابدار حقوق و دستمزد
 • شهریور ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت سایپایدک
  مسئول دفتر/ مسئول پذیرش و نوبت دهی

  توضیحات: بعنوان بهترین مسئول پذیرش

افتخارات

 • 1391
  تنها نماینده بازدید خودرو درسطح نمایندگان باحق امضا150میلیون
 • 1391
  تنها کارشناس بازدید اولیه یا حق امضا150میلیون

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشتری مداری و ارتباطات انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مشتری مداری و ارتباطات انسانی
 • نظام آراستگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نظام آراستگی
 • پذیرش و نوبت دهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسئول پذیرش و نوبت دهی
 • سایر مدارک مرتبط با خودرو سازی و بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: سایر مدارک مرتبط دارای گواهینامه بین المللی ایزو

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای ICDL
دانش تخصصی
 • مشتری مداری و ارتباطات انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مشتری مداری و ارتباطات انسانی
 • نظام آراستگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نظام آراستگی
 • پذیرش و نوبت دهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مسئول پذیرش و نوبت دهی
 • سایر مدارک مرتبط با خودرو سازی و بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک: سایر مدارک مرتبط دارای گواهینامه بین المللی ایزو
https://.com