مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  شبکه تبلیغات(Anetwork)
  بازاریابی و فروش/ Marketing Communications Manager

  توضیحات: Developing marketing department
  Defining offline advertising campaign
  Defining advertising brief for clients
  Defining social media strategy
  Marketing research on competitors

 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  Magnolia Flavor
  بازاریابی و فروش/ Marketing Research Executive

  توضیحات: Developing marketing department
  Making marketing plan for a new Flavors
  Marketing research and focusing group
  Launching a new goods to market

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  Marketing management course
 • 1392
  Business English Certificate
 • 1391
  Engineering selling course

پروژه ها

 • 1392
  Role of NeuroMarketing methods in R&D Department

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • NeuroMarketing (بازاریابی عصبی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Strategy
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Market Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertising
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • NeuroMarketing (بازاریابی عصبی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول تدوین طرح و برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Strategy
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Digital Marketing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Market Research
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Team Management
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Branding
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Advertising
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com