مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    گرایش زبان /دانشگاه آزاد آبادان
https://.com