مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش فرآیند /دانشگاه تهران جنوب / معدل 17.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت اکسیرپویان
  منابع انسانی و آموزش/ اداری

  توضیحات: مسئول اداری و بایگانی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  ژال تجهیز
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش- اداری

  توضیحات: مسئول اداری.کارشناس بازاریابی و فروش.آشنا به انواع تجهیزات آزمایشگاهی و سگو بندی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی و فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Sales Psychology (روانشناسی فروش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com