مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد / معدل 18

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MS: HTML5, CSS3 and Java Script Programming
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MCSD
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک: Barnamenevis
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  60% Complete
  عنوان مدرک: NooraNet
 • ECSA
  60% Complete
  عنوان مدرک: NooraNet
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MS: HTML5, CSS3 and Java Script Programming
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک: Microsoft MCSD
 • ASP.NET
  100% Complete
  عنوان مدرک: Barnamenevis
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  60% Complete
  عنوان مدرک: NooraNet
 • ECSA
  60% Complete
  عنوان مدرک: NooraNet
https://.com