مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش زیست پزشکی /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پتروشیمی /دانشگاه صنعتی ارومیه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • مقالات ارائه شده در کنفرانس¬های معتبر بین المللی با عنوان: [The effect of dynamic condition in bone tissue engineering using improved electrospun scaffolds] ارائه شده در کنگره: [The 9 th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), Shiraz, Iran, 26-28 December, 2015]

پروژه ها

 • توضیحات: همکاری در بهبود و ارتقاء پیوندهای مهندسی شده بافت استخوان با همکاری پژوهشگاه رویان (سلول های بنیادی بزرگسالان)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار Hysys
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت ملی فلات قاره
 • Aspen plus
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت ملی فلات قاره
 • PDMS
  20% Complete
  عنوان مدرک: شرکت ملی فلات قاره
 • DOE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com