مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    فوق دیپلم الکتروتکنیک
    گرایش برق قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14
https://.com