مختصری از من

پرانرژی
علاقه به یادگیری و همچنین آموزش
روحیه کار تیمی و خستگی ناپذیری

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت تولیدی پیکفوم
  بازاریابی و فروش/ مسئول اعتبارات، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی

  توضیحات: استارتاپ محصول جدید
  ارائه بیزینس پلن موفق
  جلسه ها مهم و موفق
  کنترل فروش و بازاریابی
  تحلیل داده ها و گزارش پایان دوره

 • اسفند ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه آموزش عالی امین
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر آموزش
 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت نرم افزاری توسکا
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس به مدت 2 ترم تئوری های مدیریت در موسسه آموزش عالی امین
 • 1393
  مدرک دوره مدیریت استراتژیک
 • 1393
  مدرک دوره مدیریت استراتژی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای word , exel , powerpoint
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com