مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه ازاد الیگودرز / معدل 13.2

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com