مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ازاد واحد نوشهر چالوس

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت گوشتی کاله
  مالی و حسابداری/ حسابرس داخلی

  توضیحات: تنها حسابرس داخلی 4 شرکت گروه و 17 سایت فروش شرکت گوشتی کاله و مسئول تهیه صورتهای مالی شرکت و گزارشهای مديريتي

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی هوشمندیار
  مالی و حسابداری/ حسابرس ممتاز
https://.com