مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه خیام / معدل 15.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به فعالیت در شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به تامین کالا
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های کامپیوتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به فعالیت در شبکه های اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به تامین کالا
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به تولید محتوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com