مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه غیرانتفاعی ارشاددماوند

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی سیم وکابل اذرمسین
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهلوو ورد و اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com