مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی كارشناس بهداشت محيط
  گرایش بهداشت محيط /دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۴
  كارخانه سنگبري افشار
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com