مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه علمی کاربردی
  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی عمران
    گرایش راه /دانشگاه شهید تفویضی وابسته به وزارت راه و مسکن و شهرسازی
https://.com