مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
  گرایش جامعه شناسی /دانشگاه آزاد شوشتر
 • 1376 تا 1380
  کارشناسی انگلیسی
  گرایش آموزش /دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • 1370 تا 1374
  دیپلم دیپلم
  گرایش ریاضی فیزیک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ۱۹ سال سابقه آموزشی زبان انگلیسی در مدارس و آموزشگاهای اهواز

افتخارات

 • 1395
  ۷۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعال فرهنگی
 • همکاری با اتاق بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس زبان انگلیسی
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجمی زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com