مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه پیام نور / معدل 14
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه ازاد واحد قائمشهر / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  داروسازی شیمی دارویی داروپخش
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  تابلوسازی برق فولمن
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  تابلوسازی برق فولمن
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com