مختصری از من

اینجانب خاطره ساعی ارزومند به عنوان فردی توانمند و با انگیزه تمایل به همکاری با تیم شمارادارم.هرچندکه عاری از اشتباه و کاملا متخصص در زمینه کاری خودم نیستم,ولی این پشتکاررا درخود سراغ دارم که میتوانم هرروز درکاری که به من محول می شود بیشترپیشرفت کنم و با روحیه مشارکت و انعطاف پذیری که از خود سراغ دارم در مینه کاری خودم بتوانم خدمتی هرچند اندک به پیشبرد اهداف تیم مشارکتی کمک کنم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
  گرایش پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی تبریز / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کار پژوهشی پایان نامه-طرح پژوهشی -همار طرح-مقاله ریویو وریسرچ(سابمیت و در حال نوشتن)-ارائه پوستر کنگره

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زیست شناسی سلولی مولکولی-میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی -سلول های بنیادی
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس میکروبیولوژی-فوق لیسانس بیوتکنولوژی پزشکی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مدیریت منابع End note
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی-میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی -سلول های بنیادی
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس میکروبیولوژی-فوق لیسانس بیوتکنولوژی پزشکی
https://.com