مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  کارشناسی ارشد زمين شناسي
  گرایش فسيل شناسي /دانشگاه شهيد بهشتي / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  بخش خصوصي
  مهندسی نفت/معدن/ كارشناس فسيل شناسي

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  1- نانوستراتيگرافي سازند گورپي در برش كوه سفيد (همايش سازمان زمين شناسي) مقايسه بيوستراتيگرافي سازند گورپي در برش كوه سفيد و برش نمونه با تاكيد بر نانوفسيلهاي اهكي (همايش انجمن ديرينه شناسي)

پروژه ها

 • 1392
  پروژه هاي كپه داغ غربي و تايباد
  كارشناس فسيل شناسي در حوزه نانوفسيل

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد، کرل، فتوشاپ، افیس
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زمین شناسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com