مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 13.13

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  دفتر وکالتی مهاجرتی مانوش خضرایی
  مسئول بخش پشتیبانی سازمان مهندسی
 • دی ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  آذر رزین
  مهندسی شیمی/ پرسنل آزمایشگاه R&D

  توضیحات: شش ماه کارآموزی در آزمایشگاه تحقیقاتی رزین پلی استر

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe P
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس
https://.com