مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه ازاد واحد بروجرد / معدل 13

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com