مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه شمال امل / معدل 13

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • موسیقی
https://.com